Tô đen chất liệu sứ có hai quai bằng dù kích thước 18cm

345,000₫

Mô tả chi tiết

Tô đen chất liệu sứ có hai quai bằng dù kích thước 18cm.

( Giá chưa bao gồm VAT và vận chuyển ).

 Tô đen chất liệu sứ có hai quai bằng dù kích thước 18cm