Đĩa tròn sâu lòng trắng họa tiết nổi kích thước 28cm.

395,000₫

Mô tả chi tiết

Đĩa tròn sâu lòng trắng họa tiết nổi kích thước 28cm.

( Giá chưa bao gồm VAT và vận chuyển)

 Đĩa tròn sâu lòng trắng họa tiết nổi kích thước 28cm.
 Đĩa tròn sâu lòng trắng họa tiết nổi kích thước 28cm.