Đá nito dùng trong thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trọng lượng 1,5kg/viên

70,000₫

Mô tả chi tiết

Đá nito dùng trong thực phẩm, đá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng tiện lợi đơn giản.

 Đá nito dùng trong thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trọng lượng 1,5kg/viên
 Đá nito dùng trong thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trọng lượng 1,5kg/viên