Chấm hoa ghi tiêu, chất liệu sứ cao cấp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều món ăn.

95,000₫

Mô tả chi tiết

Chấm hoa ghi tiêu, chất liệu sứ cao cấp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều món ăn.

( Giá chưa bao gồm VAT và vận chuyển )

 Chấm hoa ghi tiêu, chất liệu sứ cao cấp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều món ăn.
 Chấm hoa ghi tiêu, chất liệu sứ cao cấp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều món ăn.
 Chấm hoa ghi tiêu, chất liệu sứ cao cấp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều món ăn.