Bát tô nhỡ họa tiết độc đáo kích thước 20cm.

215,000₫
 Bát tô nhỡ họa tiết độc đáo kích thước 20cm.
 Bát tô nhỡ họa tiết độc đáo kích thước 20cm.