ĐỒ DÙNG PHÒNG ĂN

 Âu đựng súp, salad màu sắc  Âu đựng súp, salad màu sắc
245,000₫
 Âu sứ bí ngô Little Kitchen  Âu sứ bí ngô Little Kitchen
225,000₫
Hết hàng
 Bát cơm tròn kích thước 11x5cm  Bát cơm tròn kích thước 11x5cm
110,000₫
 Bát sốt lệch xanh  Bát sốt lệch xanh
40,000₫
 Bát sốt lệch xanh ngọc  Bát sốt lệch xanh ngọc
40,000₫
 Bát sốt tròn đen  Bát sốt tròn đen
40,000₫